Lesní školka

Pavel Vostál – vedoucí lesní školky            Ing. Hedvika Roznerová – vedoucí lesní školky Nová Role

tel: 602 586 143                                          tel.: 602 120 086

e-mail: vostal@lescus.cz                             e-mail: roznerova@lescus.cz

Ing. Aleš Bárta – zástupce vedoucího    Věra Šebestová- školkařka Nová Role

tel: 606 681 589                                          tel: 606 684 072

e-mail: barta@lescus.cz                              e-mail: sebestova@lescus.cz

Lenka Kubínová – školkařka

tel: 725 309 023

e-mail: kubinova@lescus.cz

Jana Alexová – technička střediska školek

tel: 702 005 770

e-mail: alexova@lescus.cz