Lesní školka

Pavel Vostál – vedoucí lesní školky

tel: 602 586 143

e-mail: vostal@lescus.cz

Ing. Aleš Bárta – zástupce vedoucího

tel: 606 681 589

e-mail: barta@lescus.cz

Lenka Kubínová – školkařka

tel: 725 309 023

e-mail: kubinova@lescus.cz

Ondřej Benešovský – technik střediska školek

tel: 702 005 770

e-mail: benesovsky@lescus.cz