Sazenice krytokořenné

Velmi poptávaný druh sadebního materiálu především pro své vynikající vlastnosti po výsadbě. Vitalitu – velký výškový přírůst v roce výsadby. Ujímavost– minimální ztráty při zalesňování. Sazenice jsou pěstovány v biologicky ověřených sadbovačích od semene. Kořenový systém sazenic je krytý dostatečně vlhkým a optimálně vyhnojeným substrátem. Takto připravené sazenice jsou velmi odolné proti nepřízni klimatických podmínek po výsadbě.

Po vytřídění probíhá expedice bez pěstebního sadbovače ve speciálních igelitových pytlích.