Uskladnění a expedice

Uskladnění

Krátkodobé – maximální doba 7 dní

Po vytřízení jsou sazenice vloženy do expedičních pytlů a umístěny do klimatizačního skladu ve speciálních přepravkách. Ve skladu sazenice zůstávají do doby vyzvednutí zákazníkem. Teplota v klimatizovaném skladu se pohybuje okolo 3°C, tím je zaručeno, že sazenice zůstávají ve fyziologickém klidu a neraší.

Dlouhodobé – maximální doba 8 měsíců

Na konci vegetačního období jsou sazenice vyzvednuty, vytřízeny a umístěny do mrazírenského boxu. Teploty pod bodem mrazu zajistí, že nedochází šíření plísní a houbových chorob, a sazenice zůstávají v naprosté dormanci. Tímto způsobem jsme schopni uskladnit sadební materiál až na dobu 8 měsíců. Hlavní výhodou je, že jsme schopni dodávat sadební materiál i do horských poloh, kde ještě v polovině dubna je souvislá sněhová vrstva.

Expedice

Sazenice jsou buď k osobnímu vyzvednutí v lesní školce, nebo jsou dopraveny nákladními vozy s izolovanou nástavbou k cílovému odběrateli.