Věda a výzkum

V roce 2014 vzniklo v prostorách lesní školky pedagogicko-výzkumné pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity.

Plně vybavená laboratoř je určena nejen pro potřeby školkařského provozu, ale také pro řešitele bakalářských a magisterských prací.

l_vyzkum2 l_vyzkum1

Řešené projekty:

NAZV – č.QJ1520080 Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice

Optimalizace výživových dávek lesních dřevin pěstovaných intenzivní technologií na vzduchovém polštáři.

Hnojení krytokořenného sadebního materiálu