Činnost odborného lesního hospodáře

Na základě licence udělené referátem životního prostředí v Blansku vykonáváme činnost odborného lesního hospodáře (OLH), číslo licence: RŽP/297/96/St/Les/221

Cílem našeho hospodaření je zvýšit biodiverzitu lesních porostů při současném maximálním dlouhodobém ekonomickém prospěchu vlastníka lesa.

Činnost OLH provozujeme na soukromých a obecních majetcích v regionu Malé Hané.