O společnosti

Jsme společnost poskytující služby vlastníkům a nájemcům lesa.

  • Společnost LESCUS Cetkovice, s.r.o. je soukromou firmou provozující lesní školkařskou výrobu a poskytující lesnické služby vlastníkům lesů.
  • Naším prvořadým cílem je, aby Vám les přinášel nejen užitek, ale i finanční výnos.
  • V regionálním měřítku jsme firmou poskytující komplexní služby v lesnictví od zalesnění až po těžbu a prodej dříví.
  • Na celorepublikové úrovni vystupujeme jako firma působící v lesním školkařství, která poskytuje služby v pěstební činnosti.
  • Naším dlouhodobým cílem je řadit se mezi TOP 10 evropských školek.
  • Základem naší strategie je vyprodukovat kvalitní sadební materiál včetně jeho výsadby → dodávka sazenic v jamce.

 

 Vznik společnosti

  • Společnost byla založena v roce 1993. Původní podnikatelský záměr společnosti byla odborná správa lesních majetků okolních obcí: Cetkovice, Uhřice, Světlá. Odtud také vzal počátek obchodní název firmy LESCUS = lesy Cetkovice, Uhřice, Světlá.

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR) ve společnosti.