top of page

LEKURO

Společnost LEKURO

LEKURO zajišťuje správu vlastních a pronajatých lesů a pěstování sazenic. Na základě licence udělené referátem životního prostředí v Blansku vykonáváme činnost odborného lesního hospodáře (OLH) na soukromých a obecních majetcích v regionu Malá Haná. 

V našem regionu poskytujeme komplexní služby v lesnictví.

  • výkup lesních pozemků

  • těžební práce

  • vyvážení dříví vyvážecí soupravou

  • drcení klestu

  • pěstební práce

  • stavbu oplocenek

  • pěstování sazenic 

  • zalesňování včetně dodávky sazenic

  • ožínání buřeně

  • prořezávky

 

Kontaktní osoba: Zdeněk Mužík +420 602 586 145

DJI_0089-výřez.jpg

Prodej palivového dříví

V okresech Blansko, Moravská Třebová a Prostějov nabízíme prodej palivového dříví včetně dopravy až k Vám domů.

palivo.png

Mechanizovaná příprava půdy

Úklid těžebních zbytků je součástí přípravy stanoviště, jež předchází obnově lesa. Na mnohých lokalitách je vhodné provést celoplošné drcení klestu, které Vám zajistíme.  Při ponechání štěpky na ploše se obohacuje půdní profil o živiny a zvyšuje se podíl humusotvorných látek. Tyto látky pozitivně ovlivňují vlastnosti půd a následnou kvalitu porostů. Dalšími pozitivními aspekty celoplošného drcení klestu jsou – zadržování vody v půdě, vyšší ujímavost sadebního materiálu a omezení růstu buřeně.

DSC_0228.JPG
bottom of page