top of page

Naše produkce a služby

krytoko%C5%99enn%C3%A1_edited.jpg

Krytokořenné semenáčky a sazenice

Při pěstování sadebního materiálu se specializujeme především na „stromky s balem“ též nazývané „obalová sadba“. Jedná se o krytokořenný sadební materiál pěstovaný v neprorůstavých obalech technologií na vzduchovém polštáři. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý.

Speciální pěstební obaly (sadbovače) různých velikostí a tvarů, které mají laboratorní akreditaci pro pěstování daných dřevin, se naplní odpovídajícím substrátem, do kterého se naseje osivo nebo přesadí malý semenáček. Tyto sadbovače mají otevřené dno a jsou po celou vegetační dobu umístěné na pěstebně-manipulačních rámech. Kořeny pak prorůstají z obalu ven, kde na vzduchu přirozeně zasychají, čímž se bez vad a deformací utvoří kompaktní bal s bohatým kořenovým vlášením.

Zalesňování tímto sadebním materiálem lze provádět od září do června (mimo dny, kdy je půda zmrzlá). Po vysazení mají tyto výpěstky větší ujímavost a rychleji odrůstají, což snižuje finanční náklady na další pěstební péči. 

prostoko%C5%99enn%C3%A1_edited.jpg

Prostokořenné sazenice

Přestože zastoupení prostokořenného sadebního materiálu v naší produkci postupně klesá, pěstujeme touto tradiční technologií stále velké množství listnatých i jehličnatých sazenic.

Stromky rostou v minerální zemině, ze které se při jarní a podzimní sezóně vyzvedávají a mají tak holé kořeny - proto vyžadují větší péči jak při manipulaci, tak při vlastní výsadbě.

Doba vhodná pro sázení prostokořenných sazenic je kratší než u krytokořenného sadebního materiálu, protože rostliny musí být v tzv. dormanci. Tyto výpěstky se sází přibližně od půlky října do zámrazu a následně v jarních měsících (především březnu a dubnu). Sazenice se však musí ve školce včas vyzvednout a skladovat v optimálních podmínkách, aby nezačaly rašit. Tato technologie vyžaduje delší dobu pěstování ve školce, ale není náročná na specializované vybavení školkařského provozu. Především z tohoto důvodu je pořizovací cena sazenic nižší.  

Smluvní pěstování

Nabízíme pěstování sadebního materiálu „na míru“. Z Vašeho osiva Vám můžeme připravit sadební materiál dle předem domluvených kritérií. Podle požadovaného termínu dodání a parametrů sadebního materiálu společně vybereme vhodnou technologii pěstování, zvolíme odpovídající velikost sadbovačů a naplánujeme celý proces pěstování. Máte tak předem zajištěn odpovídající sadební materiál z vlastních genetických zdrojů, který se vrátí přímo do Vašich lesů.

smluvni%CC%81%20pe%CC%8Cstova%CC%81ni%CC%81_edited.jpg

Pěstební činnost

Vlastníkům a správcům lesa nabízíme úplný servis při obnově lesa a zalesňování, včetně následné péče o vysázené kultury. V rámci našich služeb provádíme před výsadbou úklid klestu nebo celoplošnou přípravu stanoviště drcením těžebních zbytků. Sadební materiál dovážíme vlastní dopravou a zajistíme jeho skladování. Samotnou výsadbu provádíme dle podmínek dané lokality a přání zákazníka, ale preferujeme používání ručních motorových jamkovačů. Možné je i použití speciálních sazečů nebo výsadba do kopaných jamek pomocí sekeromotyk.

foto2.jpg
bottom of page