Naše produkce a služby

krytoko%C5%99enn%C3%A1_edited.jpg

Krytokořenné semenáčky a sazenice

Při pěstování sadebního materiálu se specializujeme především na „stromky s balem“ též nazývané „obalová sadba“. Jedná se o krytokořenný sadební materiál pěstovaný v neprorůstavých obalech technologií na vzduchovém polštáři. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý.

Speciální pěstební obaly (sadbovače) různých velikostí a tvarů, které mají laboratorní akreditaci pro pěstování daných dřevin, se naplní odpovídajícím substrátem, do kterého se naseje osivo nebo přesadí malý semenáček. Tyto sadbovače mají otevřené dno a jsou po celou vegetační dobu umístěné na pěstebně-manipulačních rámech. Kořeny pak prorůstají z obalu ven, kde na vzduchu přirozeně zasychají, čímž se bez vad a deformací utvoří kompaktní bal s bohatým kořenovým vlášením.

Zalesňování tímto sadebním materiálem lze provádět od září do června (mimo dny, kdy je půda zmrzlá). Po vysazení mají tyto výpěstky větší ujímavost a rychleji odrůstají, což snižuje finanční náklady na další pěstební péči. 

Prostokořenné sazenice

Přestože zastoupení prostokořenného sadebního materiálu v naší produkci postupně klesá, pěstujeme touto tradiční technologií stále velké množství listnatých i jehličnatých sazenic.

Stromky rostou v minerální zemině, ze které se při jarní a podzimní sezóně vyzvedávají a mají tak holé kořeny - proto vyžadují větší péči jak při manipulaci, tak při vlastní výsadbě.

Doba vhodná pro sázení prostokořenných sazenic je kratší než u krytokořenného sadebního materiálu, protože rostliny musí být v tzv. dormanci. Tyto výpěstky se sází přibližně od půlky října do zámrazu a následně v jarních měsících (především březnu a dubnu). Sazenice se však musí ve školce včas vyzvednout a skladovat v optimálních podmínkách, aby nezačaly rašit. Tato technologie vyžaduje delší dobu pěstování ve školce, ale není náročná na specializované vybavení školkařského provozu. Především z tohoto důvodu je pořizovací cena sazenic nižší.  

prostoko%C5%99enn%C3%A1_edited.jpg

Smluvní pěstování

smluvni%CC%81%20pe%CC%8Cstova%CC%81ni%CC%81_edited.jpg

Pěstební činnost

foto2.jpg