Naše poslání

Především zakládat lesy po celém světě a dělat ho zelenější.

Co je
naší prací?

Pěstujeme sazenice a sázíme! Hospodaříme na 125 ha produkčních ploch a produkujeme 45 milionů sazenic ročně. Nabízíme kompletní servis při zakládání nebo obnově lesa, včetně následné péče o mladý les.

Víme (věříme), že stromy a jejich produkty jsou nepostradatelnou součástí další existence lidstva. Nechceme nikdy přestat! Když končí pěstební sezóna na severní polokouli, začínáme pěstovat na jižní. Když končí den v Evropě, pokračujeme pěstováním v Jižní Americe.

Bez lesů
nebude LESCUS,
ale také život na Zemi!

Proč
sázíme lesy?

Stromy poskytují domov a útočiště pro velkou škálu nejrůznějších organizmů a jsou velice důležitou součástí mnoha přírodních i umělých ekosystémů, jež vytváří i životní prostředí pro lidi. Chrání půdu před větrnou erozí a zachycují prach i mikroorganismy z ovzduší. K půdnímu povrchu propouští méně slunečního záření a v noci naopak zabraňují rychlé ztrátě tepla ze země. Ochlazují své okolí a zvyšují vzdušnou vlhkost. Mají nezastupitelný význam při koloběhu vody a váží na sebe CO2. Stromy tak ovlivňují celé klima a současně vytváří jedinečné mikroklima pro své okolí.
Stromy produkují především kyslík, bez něhož by nebyl život na Zemi, a dřevo, jež je ekologickým a obnovitelným materiálem s všestranným použitím. Jejich plody jsou zdrojem potravy pro řadu dalších organismů včetně člověka. Květy stromů produkují pyl a ze sladkých šťáv vytváří hmyz medovici. Dále se ze stromů využívá kůra, proutí, chvojí apod. Opad listů a jehličí obohacuje půdu a živý vánoční strom je nejen symbol, ale má své kouzlo. Stromy tvoří krajinu a její typický ráz. Většina lidí si to možná ani nepřipouští a vnímá to jako samozřejmost, ale kulturní a estetický význam stromů je neocenitelný.

Stromy

 • Poskytují domov spoustě organismů
 • Redukují proudění větru
 • Kryjí a chrání půdu
 • Váží CO2
 • Ochlazují okolí
 • Jsou součástí koloběhu vody
 • Tvoří životní prostředí pro člověka
 • Jsou součástí mnoha ekosystémů
 • Jsou estetické a mají své kouzlo
 • Produkují jedlé květy a plody
 • Jsou obnovitelné
 • Tvoří krajinu
 • Produkují kyslík
 • Produkují kůru, listy, pryskyřici
 • Produkují dřevo, ekologicky a všestranně využitelný materiál

Kontakt

LESCUS Cetkovice, s.r.o
Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice, Czech Republic

Vybrané sazenice