Naše společnosti

Naší hlavní činností je pěstování sazenic lesních dřevin. V současné době provozujeme
osm lesních školek ve třech zemích na dvou kontinentech.

Hospodaříme
udržitelně

Našim cílem je hospodařit trvale a udržitelně! Z dospělých stromů získáváme osivo pro vypěstování další generace lesa. Sazenice, stromy a lesy při svém růstu spotřebovávají oxid uhličitý, přeměňují ho a ukládají ve dřevě. Tlením dřeva se uhlík znovu postupně uvolňuje a například při spálení se uvolní hned. Ale dřevo použité v nábytkářství, stavebnictví a dalších odvětvích fixuje uhlík dlouhodobě. Dělat svět zelenější pro nás tedy neznamená pouze zakládat lesy, ale i využívat dřevo jako přírodní a obnovitelný materiál.

Carbon
negative
business!

LESCUS CZ

Česká republika

LESCUS AT

Rakousko

LESCUS AG

Argentina

LESCUS Logistics

Dopravní společnost

0

světadíly

0

státy

0

lesních školek

Kontakt

LESCUS Cetkovice, s.r.o
Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice, Czech Republic

Vybrané sazenice