Prodej sazenic

Nabídka se může meziročně měnit především v závislosti na dostupnosti osiva a v průběhu sezony dle aktuálního stavu objednávek. Neváhejte nás kontaktovat s vaší poptávkou. Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodných sazenic pro váš les.

Naše
sazenice

Filtrování sazenic
Jehličnaté
Listnaté
Vše
Strom
Keř
Vše
Prostokořenné
Krytokořenné
Vše
Borovice lesní

Borovice lesní

Jehličnaté
Strom
Krytokořenné
Bříza bělokorá

Bříza bělokorá

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Buk lesní

Buk lesní

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Jehličnaté
Strom
Krytokořenné
Dub cer

Dub cer

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Dub letní

Dub letní

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Dub zimní

Dub zimní

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Habr obecný

Habr obecný

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Hrušeň obecná

Hrušeň obecná

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Jabloň obecná

Jabloň obecná

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Javor klen

Javor klen

Jehličnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Javor mléč

Javor mléč

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Jedle bělokorá

Jedle bělokorá

Jehličnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Jedle obrovská

Jedle obrovská

Jehličnaté
Strom
Krytokořenné
Jeřáb břek

Jeřáb břek

Listnaté
Strom
Keř
Krytokořenné
Jeřáb oskeruše

Jeřáb oskeruše

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Jeřáb ptačí

Jeřáb ptačí

Listnaté
Strom
Keř
Krytokořenné
Jilm habrolistý

Jilm habrolistý

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Jilm horský

Jilm horský

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Jilm vaz

Jilm vaz

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Lípa srdčitá

Lípa srdčitá

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Modřín opadavý

Modřín opadavý

Jehličnaté
Strom
Krytokořenné
Olše lepkavá

Olše lepkavá

Listnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Olše šedá

Olše šedá

Listnaté
Strom
Keř
Krytokořenné
Smrk ztepilý

Smrk ztepilý

Jehličnaté
Strom
Prostokořenné
Krytokořenné
Topol osika

Topol osika

Listnaté
Strom
Krytokořenné
Třešeň ptačí

Třešeň ptačí

Listnaté
Strom
Krytokořenné

Rozdíl mezi

Krytokořenné
sazenice

Krytokořennésazenice

Prostokořenné
sazenice

Prostokořennésazenice

Krytokořenný sadební materiál je pěstován v neprorůstavých obalech technologií na vzduchovém polštáři. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý. Speciální pěstební obaly (sadbovače) různých velikostí a tvarů, které mají laboratorní akreditaci pro pěstování daných dřevin, se naplní odpovídajícím substrátem, do kterého se naseje osivo nebo se do nich přesadí malý semenáček. Tyto sadbovače mají otevřené dno a musí být po celou vegetační dobu umístěny na pěstebně-manipulačních rámech. Kořeny pak prorůstají z obalu ven, kde na vzduchu přirozeně zasychají. Tím se bez vad a deformací kořenů utvoří kompaktní bal s bohatým kořenovým vlášením. Zalesňování tímto sadebním materiálem lze provádět od září do června (mimo dny, kdy je půda zmrzlá). Po vysazení mají tyto výpěstky větší ujímavost a rychleji odrůstají, což snižuje finanční náklady na další pěstební péči a tím i celkové náklady na zajištění lesního porostu (dosažení takového stavu lesního porostu, který po zalesnění nebo obnově lesa dále nevyžaduje intenzivní ochranu a počet životaschopných jedinců a jejich rozmístění po zalesněné ploše a druhová skladba lesních dřevin dává předpoklady pro vznik stanovištně vhodného lesního porostu).

Prostokořenné výpěstky rostou v minerální zemině, ze které se při jarní a podzimní sezóně vyzvedávají a mají tak holé kořeny (bez zeminy). Vyžadují proto větší péči jak při manipulaci, tak při vlastní výsadbě. Doba vhodná pro sázení prostokořenných sazenic je kratší než u krytokořenného sadebního materiálu, protože rostliny musí být v tzv. dormanci. Tyto výpěstky se sází přibližně od půlky října do zámrazu a následně v jarních měsících (především březnu a dubnu). Sazenice musí být ve školce včas vyzvednuty a skladovány v optimálních podmínkách, aby nezačaly rašit. Tato technologie vyžaduje delší dobu pěstování ve školce, ale není náročná na specializované vybavení školkařského provozu. Především z tohoto důvodu je pořizovací cena sazenic nižší. Ztráty po vysazení ale bývají u prostokořenného sadebního materiálu vyšší a často je nutné vylepšování (dosazovaní) ploch v následujícím roce. Sazenice mají větší šok z přesazení a následné odrůstání je pomalejší. Doba, po kterou je nutná pěstební péče o nově založené kultury, je zpravidla o jeden až dva roky delší. To zvyšuje celkové náklady na zajištění lesního porostu, které jsou pak vyšší než v případě použití krytkořenného sadebního materiálu.

Poptávkový
formulář

Vyplňte prosím poptávkový formulář tak, abychom Vám mohli vytvořit co nejpřesnější nabídku. 

Vybrané sazenice