Jilm vaz

Ulmus laevis

Opadavý listnatý strom, vysoký přibližně 30 m; tvoří odnože. Koruna nepravidelná, téměř kulovitá, klenutá, často málo uzavřená, členěná nebo značně volná. Větve ve spodní části koruny poměrně krátkévodorovně odstávající, ve střední části zprvu vystoupavé, pak ale skloněné. Pouze vrchol koruny se rozvětvuje paprsčitě směrem vzhůru. 

Krytokořenné

Pěstební vzorec: fv1+v0 Jednoletý krytokořenný semenáček
Pěstební obal HIKO V-265 Kód sadebního materiálu 62145
Výška kořenového balu 150 mm Velikost sadebního materiálu 26-50 cm 
Objem kořenového balu  265 ml Ø kořenového krčku min. 4 mm  


Pěstební vzorec: fv0,5+v0,5 Jednoletá krytokořenná sazenice
Pěstební obal HIKO V-400 Kód sadebního materiálu 62265 
Výška kořenového balu 150 mm Velikost sadebního materiálu 36-50 cm 
Objem kořenového balu  400 ml Ø kořenového krčku min. 6 mm  

Vybrané sazenice