Služby v lesnictví

Vlastníkům a správcům lesa poskytujeme úplný servis při obnově lesa a zalesňování, včetně následné péče o vysázené kultury. Před výsadbou nabízíme přípravu stanoviště drcením těžebních zbytků nebo mechanickou přípravu půd. Sadební materiál dovezeme a zajistíme jeho skladování. Vlastní výsadbu provádíme dle podmínek lokality a přání zákazníka, ale preferujeme používání ručních motorových jamkovačů. Dále provádíme vyžínání, chemickou likvidaci buřeně, ochranu proti hmyzím škůdcům a ochranu proti škodám zvěří.

Transport
sadebního materiálu

Pro přepravu sadebního materiálu používáme nákladní automobily se skříňovou nástavbou. Ve flotile máme i vozy s chladící jednotkou a jsme tak schopni zajistit optimální podmínky pro přepravu sazenic i v teplejším počasí.

Příprava ploch
před výsadbou

Poskytujeme veškeré práce spojené s úklidem klestu a dalších těžebních zbytků včetně celoplošné přípravy ploch drcením. V rámci těchto služeb může být i následná příprava půdy pro přirozenou nebo umělou obnovu lesa – ploškování, naorání apod.

Výsadba
sadebního materiálu

Při vysazování sadebního materiálu záleží na podmínkám dané lokality a přání zákazníka, ale preferujeme použití motomanuálních půdních vrtáků. Dále je možné použít jamkovou nebo štěrbinovou výsadbu.

Ochrana
výsadeb

Nabízíme ochranu mladých porostů výstavbou oplocení a práce spojené s údržbou a opravami vybudovaných oplocenek. Ochranu proti buřeni a škodícím dřevinám provádíme mechanicky, chemicky popřípadě i kombinovaně.

Ošetření
výsadeb

Realizujeme ošetření výsadeb proti hmyzím škůdcům i chorobám, aplikujeme repelenty proti okusu a ohryzu zvěří nebo přípravky proti hlodavcům a asanujeme kmeny nebo kořenové náběhy u poškozených stromů.

První výchovné
zásahy

Provádíme první výchovné zásahy u mladých porostů. Od prostřihávek za účelem snížení hustoty nárostů z přirozeného zmlazení, po prořezávky ve stádiu mlazin a tyčkovin za účelem snížení počtu jedinců v porostu.

Poptávkový
formulář

Vyplňte prosím poptávkový formulář tak, abychom Vám mohli vytvořit co nejpřesnější nabídku. 

Poptávka *

Vybrané sazenice